ტრენინგი მოზარდებისთვის

Showing all 6 results

🔰 აზროვნების აკადემია იწყებს ტრენინგებს 12-14 და 15-17 ასაკობრივი კატეგორიის მოზარდებისათვის.
შეხვედრები და ტრენინგები შეეხება ასაკისათვის შესაბამის აქტუალურ საკითხებს, პრობლემატიკას.

🎯 ფორმატი გულისხმობს მონაწილეთა მაქსიმალურ ჩართულობას და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულებას.
ტრენინგებს გაუძღვებიან ფსიქოლოგები.

რეგისტრაცია