სკოლისთვის ფსიქო-ემოციური მზაობის საზაფხულო ინტენსიური კურსი

 

სკოლისთვის ფსიქო-ემოციური მზაობის საზაფხულო ინტენსიური კურსი 5-6 წლის ბავშვებისთვის

🌟 სკოლისთვის მოსამზადებელი კურსი მიზნად ისახავს ბავშვის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენას და ანალიზს. დაგეგმილი აქტივობები ბავშვის აღქმის, ყურადღების, მეხსიერების, მეტყველების, აზროვნების, წარმოსახვის, ნებელობის, კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, შემეცნებისა და ზოგადი ცოდნა წარმოდგენების, ნატიფი და მსხვილი მოტორიკის განვითარების ხელშემწყობია.

🌟 შემოქმედებითად მრავალფეროვანი სავარჯიშოები ასევე მოიცავს კოგნიტურ, ფუნქციონალურ, კონსტრუქტულ, სიმბოლურ თამაშებს, რომელიც ემოციურ და ქცევით თვითრეგულირებას უწყობს ხელს.

🌟 ბავშვებს უვითარდებათ უნარები რომელიც დაეხმარებათ სკოლაში მიწოდებული ინფორმაციისა და ცოდნის უკეთ ათვისებაში, უცხო გარემოში მარტივად ადაპტაციაში. უყალიბდებათ კომუნიკაციის, პასუხისმგებლობის, გუნდური მუშაობის, უსაფრთხოების, თვითშემეცნების და თვითშეფასების, კრიტიკული აზროვნების, პრეზენტაციის, გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

🔹 შეხვედრებს გაუძღვებიან აზროვნების აკადემიის ფსიქოლოგები

⌛ გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1სთ და 20 წთ.

🔖 საფასური – 390 ლარი.

☎ დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 555 133 305

რეგისტრაცია