საზაფხულო ინტენსიური განმავითარებელი პროგრამა 3-6 წლის ბავშვებისათვის

🔹   აზროვნების აკადემიაში იწყება მიღება  საზაფხულო ინტენსიურ განმავითარებელ პროგრამაზე 3-6 წლის ბავშვებისათვის

ასაკობრივი კატეგორიები :
Ø  3-4 წლის ჯგუფიØ  4-5 წლის ჯგუფიØ  5-6 წლის ჯგუფი (სკოლისთვის ფსიქო-ემოციური მზაობის ინტენსიური კურსი).

 🟩 კურსის აღწერა

პიროვნების ფსიქო-სოციალური და ემოციური განვითარება დაბადებიდან იწყება. მენტალური ჯანმრთელობისთვის დამხმარე ისეთი უნარების განვითარებისთვის, როგორიცაა საკუთარი და სხვა ადამიანის ემოციების, გრძნობებისა და განწყობების გაგება, ემოციური თვითრეგულაცია, ემპათია, სხვისი გათვალისწინება, საკუთარი მნიშვნელობის  აღქმა და სამყაროს მიმართ დამოკიდებულება, მეტად მნიშვნელოვანია ადრეული განვითარების პერიოდი.

კურსით გათვალისწინებული მრავალფეროვანი აქტივობების დახმარებით ბავშვებს უვითარდებათ უნარები, რომლებიც დაეხმარებათ სკოლაში მიწოდებული ინფორმაციისა და ცოდნის უკეთ ათვისებაში, უცხო გარემოში მარტივად ადაპტაციაში, ასევე უვითარდებათ კომუნიკაციის, პასუხისმგებლობის, გუნდური მუშაობის, უსაფრთხოების, თვითშემეცნების და თვითშეფასების, კრიტიკული აზროვნების, პრეზენტაციის, გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

კურსის მიზანი

კურსი მიზნად ისახავს მეტყველების, აზროვნების, ნატიფი მოტორიკის, წარმოსახვის, მეხსიერების, სოციალური და ემოციური სფეროს განვითარებას, ასაკის შესაბამისი ცოდნისა და უნარ – ჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას.

კურსის ფორმატი

ფორმატი ითვალისწინებს ჯგუფურ მუშაობას და ჯგუფში ინდივიდუალურ მიდგომას, რომელიც დამხმარეა ემოციური თვითრეგულაციისა და ისეთი სოციალური უნარების განვითარებისთვის, როგორიცაა: თანამშრომლობა, გაზიარება, რიგითობის დაცვა, მხარდაჭერა, სხვისი აღიარება და საკუთარი ღირებულების აღქმა, უკუკავშირის მიღება, უარყოფითი ქცევის კორექცია და დადებითი ქცევის განმტკიცება, წესების ერთობლივი შეთანხმება და დაცვა, ემოციური მხარდაჭერა და ემპათია.

კურსში შემავალი აქტივობები

თითოეული შეხვედრა მოიცავს 3-4 განსხვავებულ აქტივობას.

🎨 არტ-თერაპია – მოიცავს შემდეგ შემოქმედებით აქტივობებს: ხატვა, ძერწვა, მუსიკა თერაპია, კორექციული ზღაპრები, მეტაფორული ბარათები. მუშაობა იქნება ისეთ პრობლემურ საკითხებზე, როგორებიცაა: დაბალი თვითშეფასება, ფობიები, კომპლექსები და სხვა პიროვნების განვითარებისთვის შემაფერხებლი ფაქტორები.

🎯 ფსიქოლოგიური აქტივობები – მიმართულება ემოციურ და ქცევით თვითრეგულირებას უწყობს ხელს. ბავშვებს უვითარდებათ კომუნიკაციის, პასუხისმგებლობის, გუნდური მუშაობის, უსაფრთხოების, თვითშემეცნების და თვითშეფასების, გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

✅ განმავითარებელი აქტივობები – ბავშვებს ექნებათ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად, წყვილში, მცირე ჯგუფებსა და მთლიან ჯგუფში შეასრულონ როლური, წარმოსახვითი, ფუნქციური, კონსტრუქციული აქტივობები და გაიმდიდრონ სიტყვათა მარაგი, ისწავლონ დამოუკიდებლად არჩევანის გაკეთება; საჭიროების შემთხვევაში, შეძლონ დამოკიდებულებებისა და ქცევის კორექცია.

✌️ ლოგიკა – მიმართულება მიზნად ისახავს ლოგიკური უნარების განვითარებას, მათი ჩვევაში გადასვლა მოსწავლეებს ადრეული ასაკიდანვე განუვითარებს არასტანდარტულ, კრიტიკულ აზროვნებას, კოგნიტურ უნარებს.

შემეცნება – მოსწავლეები გაეცნობიან საინტერესო მოვლენებს, შეიძენენ ზოგად ცოდნა-წარმოდგენებს ბუნების, ხელოვნების, ტექნოლოგიების, კოსმოსის შესახებ.

🌟 სკოლისთვის მოსამზადებელი კურსი მიზნად ისახავს ბავშვის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენას და ანალიზს. დაგეგმილი აქტივობები ბავშვის აღქმის, ყურადღების, მეხსიერების, მეტყველების, აზროვნების, წარმოსახვის, ნებელობის, კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, შემეცნებისა და ზოგადი ცოდნა წარმოდგენების, ნატიფი და მსხვილი მოტორიკისგანვითარების ხელშემწყობია.

კურსის ბოლოს ბავშვებს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

⏰ შეხვედრები ჩატარდება კვირაში სამჯერ (სამუშაო დღეებში) ან კვირაში ორჯერ (შაბათ-კვირას).
თითოეული შეხვედრის ხანგრძლივობა 1 სთ და 30 წუთი.
კურსი დაიწყება 19 ივნისს და დასრულდება 23 ივლისს.
💸  კურსის საფასური –  კვირაში სამჯერ (სამუშაო დღეებში) – 490 ლარი (ჯამში, 15 შეხვედრა).
💸  კურსის საფასური –  კვირაში ორჯერ (შაბათ-კვირას) – 350 ლარი (ჯამში, 10 შეხვედრა)
💸 დედმამიშვილების მონაწილეობის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.
🔹 მისამართი: თ. იოსებიძიძის 57.
☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:  0322 15 15 40
რეგისტრაცია