საკვირაო სკოლა

ნაჩვენებია ერთადერთი შედეგი

✨ თბილისის აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლა ახალ სასწავლო წელს იწყებს თბილისში, რუსთვში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში.

🔰 მონაწილეები ნაწილდებიან ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით:
✔ 5-6 ✔ 7-8 ✔ 9-11 ✔ 12-14 ✔ 15-17

🔰 პროექტი აერთიანებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას: ფსიქოლოგიას, მხატვრულ ლიტერატურას, არტ-პედაგოგიკას და ანალიტიკურ აზროვნებას. მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას.

✅ პროგრამები თემატიკისა და მიდგომების თვალსაზრისით იცვლება ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კურსი დატვირთული იქნება ზღაპრებით, იგავებით, მითებით (შესაბამის ასაკში), კლასიკური თუ თანამედროვე მხატვრული ნაწარმოებებით, ასევე ფილოსოფიური ტექსტებითა და საკითხებით უფროს ასაკობრივ კატეგორიაში.

✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება.

💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება…)
მეგობრულ, თავისუფალ გარემოში თანატოლები ერთმანეთს აზრებსა და გამოცდილებას უზიარებენ.

💡 არტ-პედაგოგიკის მიმართულება ითვალისწინებს ბუნებისმეტყველებისა და ხელოვნების საკითხების ბავშვისათვის გასაგები, მარტივად აღსაქმელი მეთოდებით მიწოდებას, თამაშით სწავლებას.

📚 ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე.
მოზარდები შეძლებენ გამიჯნონ ობიექტური ვითარების ამსახველი ფაქტორები და სუბიექტური დამოკიდებულებები, პირადი მოტივები, ემოციური მიდგომა.
კურსი შეიცავს პროცესებისა და მოვლენების ანალიზის უნარ-ჩვევების მართვას; გადაწყვეტილებების მიღებისა და ალტერნატივების მართვას მოზარდებში; კომუნიკაციებისა და ურთიერთობების მართვას, დროის მართვას და თვითრეალიზაციის დაგეგმვას წარმატების მიღწევის უნარ-ჩვევების მიმართულებით; მიზნების დასახვას მოზარდებში, თვითწარდგენას.

🔹 მოსწავლეებს აქვთ პერიოდული შეხვედრები მოწვეულ სტუმრებთან, ლიტერატორებთან, ფსიქოლოგებთან, საინტერესო ადამიანებთან ხელოვნების სხვადასხვა დარგიდან.

🔰 აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე აზრთა გაცვლა-გამოცვლის, გამოცდილების გაზიარებისა და ინტერაქციისათვის.

დაგეგმილი ღონისძიებები

Preschool- სკოლისთვის მოსამზადებელი კურსი 5-6 წლის ბავშვებისთვის

აზროვნების აკადემიის ვაკის ფილიალში მოსწავლეთა რეგისტრაცია იწყება

🗓 - 30 ნოემბერი
⏳ - 10:30
სრულად...
✨ აზროვნების აკადემიის ახალ (ვაკის) ფილიალში 5-17 წლის მოზარდებისთვის ახალი ჯგუფები იქმნება ! 🔰 მონაწილეები ნაწილდებიან ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: ✔ 5-6 ✔ 7-8 ✔ 9-10 ✔ 10-11 ✔ 12-14 ✔ 15-17 🔰 პროექტი აერთიანებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას: ფსიქოლოგიას, მხატვრულ ლიტერატურას, არტ-პედაგოგიკას, ფილოსოფიას და ანალიტიკურ აზროვნებას. მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას. 📚 📖 მხატვრული ლიტერატურის პროგრამის ფარგლებში ბავშვები ეცნობიან ასაკისთვის შესაბამის ლიტერატურას, მსჯელობენ ტექსტებზე და იხილავენ მათში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებს. ✅ პროგრამები თემატიკისა და მიდგომების თვალსაზრისით იცვლება ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კურსი დატვირთული იქნება ზღაპრებით, იგავებით, მითებით (შესაბამის ასაკში), კლასიკური თუ თანამედროვე მხატვრული ნაწარმოებებით, ასევე ფილოსოფიური ტექსტებითა და საკითხებით უფროს ასაკობრივ კატეგორიაში. ✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება. 📚 ლიტერატურის მიმართულებით შეხვედრებს უძღვებიან: მწერალი, კინოსცენარისტი გურამ მეგრელიშვილი, ლიტერატურათმცოდნეები მარიტა კაპანაძე და ლიკა ჩხაიძე. 💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება...) მეგობრულ, თავისუფალ გარემოში თანატოლები ერთმანეთს აზრებსა და გამოცდილებას უზიარებენ. ✅ ფსიქოლოგიის შეხვედრებს უძღვებიან: ფსიქოლოგები მარინა კაჭარავა, დავით ანდღულაძე, ნინო ბუაძე. 💡 არტ-პედაგოგიკის მიმართულება ითვალისწინებს ბუნებისმეტყველებისა და ხელოვნების საკითხების ბავშვისათვის გასაგები, მარტივად აღსაქმელი მეთოდებით მიწოდებას, თამაშით სწავლებას. 🔰 არტ-პედაგოგიკის შეხვედრებს უძღვება პედაგოგი ია ჩიკვაიძე. 📚 ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე. ლოგიკური აზროვნებისა და საკუთარი აზრის სწორად არგუმენტაციის უნარი. კურსის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან სხვადასხვა ფილოსოფოსთა ნააზრევს, მხატვრულ ტექსტებს, გაეცნობიან ფილმებს. იმსჯელებენ წამოჭრილ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც მათ ზოგად განათლებასა და მსოფლმხედველობას მნიშვნელოვნად გააფართოვებს. 🔰 ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების შეხვედრებს გაუძღვება ფილოსოფოსი დაჩი ფაჩულია. 🔹 მოსწავლეებს აქვთ პერიოდული შეხვედრები მოწვეულ სტუმრებთან, ლიტერატორებთან, ფსიქოლოგებთან, საინტერესო ადამიანებთან ხელოვნების სხვადასხვა დარგიდან. 🔰 აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე აზრთა გაცვლა-გამოცვლის, გამოცდილების გაზიარებისა და ინტერაქციისათვის. 📅 ჯგუფების დრო ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით: ✅ 7-8 ასაკობრივი კატეგორია - კვირა 17:00 სთ ✅9-10 ასაკობრივი კატეგორია - შაბათი 10:30 სთ ✅10-11 ასაკობრივი კატეგორია - შაბათი 12:30 სთ ✅ 12-14 ასაკობრივი კატეგორია - კვირა 18:30 სთ ✅ 15-17 ასაკობრივი კატეგორია - შაბათი 18:30 სთ ▶ რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXvo-_HXV08CdbreyKWsgrF7cMjzm4KSqegCPPC9tEx5qDw/viewform ✅ პიროვნული ზრდის და ემოციური ინტელექტის განვითარების კურსი: shorturl.at/szACV ✅ Preschool სკოლისთვის მოსამზადებელი კურსი : https://bit.ly/2kVVeIp ✅ არტ-თერაპია ბავშვის პიროვნული განვითარებისათვის: https://goo.gl/56wq7d 📅 შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთხელ შაბათს ან კვირას: ⏳შეხვედრის ხანგრძლივობა - 2სთ (5-6, 7-8 ასაკისათვის 1 საათი და 30 წუთი). ⏳სრული კურსის ხანგრძლივობა - 6 თვე და 2 კვირა 🔖 კურსის საფასური - თვე (4 შეხვედრა - 8 საათი) - 145 ლარი. 🔖 ერთიანი გადახდის შემთხვევაში - 710 ლარი 🔖 მოქმედებს საქართველოს ბანკის ერთწლიანი 0%-იანი განვადება 🔖 დედმამიშვილების მონაწილეობის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება. 📌 მისამართი: იოსებიძის 57 ☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 🔸 555 19 13 63 🔸558 545 525
სრულად ნახვა
🗓 - 23 თებერვალი
⏳ - 10:00
სრულად...
✨ სიახლე! 💠 აზროვნების აკადემია ზუგდიდში საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას იწყებს. 🌟 თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის საკვირაო სკოლაში ამჟამად 800-ზე მეტი მოზარდი სწავლობს. 🔰 აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე ანალიტიკური აზროვნების, თვითშემეცნების და შემოქმედებითი უნარების განსავითარებლად. 🔰 მოზარდები ნაწილდებიან ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: ✔ 5-6 ✔ 7-8 ✔ 9-11 ✔ 12-14 ✔ 15-17 🔰 საკვირაო სკოლაში იქნება შემდეგი მიმართულებები: 📚 მხატვრული ლიტერატურა; 💡 ფსიქოლოგია; 💡 არტ-პედაგოგიკა; 📚 ფილოსოფია და ანალიტიკური აზროვნება 🎯 მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას. 📚 📖 მხატვრული ლიტერატურის პროგრამის ფარგლებში ბავშვები გაეცნობიან ასაკისთვის შესაბამის ლიტერატურას, იმსჯელებენ ტექსტებზე და განიხილავენ მათში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებს. ✅ პროგრამები თემატიკისა და მიდგომების თვალსაზრისით იცვლება ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კურსი დატვირთული იქნება ზღაპრებით, იგავებით, მითებით (შესაბამის ასაკში), კლასიკური თუ თანამედროვე მხატვრული ნაწარმოებებით, ასევე ფილოსოფიური ტექსტებითა და საკითხებით უფროს ასაკობრივ კატეგორიაში. ✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება. 💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება...) მეგობრულ, თავისუფალ გარემოში თანატოლები ერთმანეთს აზრებსა და გამოცდილებას უზიარებენ. ✅ ფსიქოლოგი თითოეული პრობლემის გამომწვევ მიზეზებსა და გამკლავების გზებზე მოზარდთათვის გასაგები ენით საუბრობს. 💡 არტ-პედაგოგიკის მიმართულება ითვალისწინებს ბუნებისმეტყველებისა და ხელოვნების საკითხების ბავშვისათვის გასაგები, მარტივად აღსაქმელი მეთოდებით მიწოდებას, თამაშით სწავლებას. 📚 ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე, ლოგიკური აზროვნებისა და საკუთარი აზრის სწორად არგუმენტაციის უნარის გამომუშავებაზე.  კურსის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან სხვადასხვა ფილოსოფოსთა ნააზრევს, მხატვრულ ტექსტებს, გაეცნობიან ფილმებს. იმსჯელებენ წამოჭრილ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც მათ ზოგად განათლებასა და მსოფლმხედველობას მნიშვნელოვნად გააფართოვებს. 💠 შეხვედრებს თბილისიდან მოწვეული პედაგოგები გაუძღვებიან: ✔ ფსიქოთერაპევტი - დავით ანდღულაძე. ✔ ფსიქოლოგი ნინო ბუაძე ✔ არტ-პედაგოგი - ია ჩიკვაიძე. ✔ ლიტერატორები: ლიკა ჩხაიძე და გურამ მეგრელიშვილი. ✔ ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების პედაგოგი: ფილოსოფოსი დაჩი ფაჩულია. 📅 შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთხელ - შაბათს ან კვირას. ⏳ შეხვედრის ხანგრძლივობა - 2სთ (5-6, 7-8 ასაკისათვის 1 საათი და 40 წუთი). ⏳ კურსის ხანგრძლივობა - 8 თვე. 🔖 საკვირაო სკოლის საფასური - თვე 145 ლარი. 🔖 ერთიანი გადახდის შემთხვევაში - 875 ლარი (8 თვე) 🔖 მოქმედებს საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადება (12 თვე) - თვეში 85 ლარი. 🔖 დედმამიშვილების მონაწილეობის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება. ☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 👉 555 599 391;
სრულად ნახვა
მეტი

დასრულებული ღონისძიებები

🗓 - 17 ნოემბერი
⏳ - 10:00
სრულად...
✨ სიახლე! 💠 აზროვნების აკადემია 17 ნოემბრიდან რუსთავში საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას იწყებს. 🌟 თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის საკვირაო სკოლაში ამჟამად 800-ზე მეტი მოზარდი სწავლობს. 🔰 აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე ანალიტიკური აზროვნების, თვითშემეცნების და შემოქმედებითი უნარების განსავითარებლად. 🔰 მოზარდები ნაწილდებიან ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: ✔5-6 ✔7-8 ✔9-11 ✔12-14 ✔15-17 🔰 საკვირაო სკოლაში იქნება შემდეგი მიმართულებები: 📚 მხატვრული ლიტერატურა; 💡 ფსიქოლოგია; 💡 არტ-პედაგოგიკა; 📚 ფილოსოფია. 🎯 მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას. 📚 📖 მხატვრული ლიტერატურის პროგრამის ფარგლებში ბავშვები გაეცნობიან ასაკისთვის შესაბამის ლიტერატურას, იმსჯელებენ ტექსტებზე და განიხილავენ მათში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებს. ✅ პროგრამები თემატიკისა და მიდგომების თვალსაზრისით იცვლება ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კურსი დატვირთული იქნება ზღაპრებით, იგავებით, მითებით (შესაბამის ასაკში), კლასიკური თუ თანამედროვე მხატვრული ნაწარმოებებით, ასევე ფილოსოფიური ტექსტებითა და საკითხებით უფროს ასაკობრივ კატეგორიაში. ✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება. 💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება...) მეგობრულ, თავისუფალ გარემოში თანატოლები ერთმანეთს აზრებსა და გამოცდილებას უზიარებენ. ✅ ფსიქოლოგი თითოეული პრობლემის გამომწვევ მიზეზებსა და გამკლავების გზებზე მოზარდთათვის გასაგები ენით საუბრობს. 💡 არტ-პედაგოგიკის მიმართულება ითვალისწინებს ბუნებისმეტყველებისა და ხელოვნების საკითხების ბავშვისათვის გასაგები, მარტივად აღსაქმელი მეთოდებით მიწოდებას, თამაშით სწავლებას. 📚 ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე, ლოგიკური აზროვნებისა და საკუთარი აზრის სწორად არგუმენტაციის უნარის გამომუშავებაზე. კურსის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან სხვადასხვა ფილოსოფოსთა ნააზრევს, მხატვრულ ტექსტებს, გაეცნობიან ფილმებს. იმსჯელებენ წამოჭრილ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც მათ ზოგად განათლებასა და მსოფლმხედველობას მნიშვნელოვნად გააფართოვებს. 📅 შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთხელ - კვირა დღეს. ⏳ შეხვედრის ხანგრძლივობა - 2სთ (5-6, 7-8 ასაკისათვის 1 საათი და 40 წუთი). ⏳ კურსის ხანგრძლივობა - 7 თვე. 🔖 საკვირაო სკოლის საფასური - თვე (4 შეხვედრა) 125 ლარი. 🔖 ერთიანი გადახდის შემთხვევაში - 735 ლარი (7 თვე) 🔖 მოქმედებს საქართველოს ბანკის ერთ წლიანი 0%-იანი განვადება. 🔖 დედმამიშვილების მონაწილეობის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება. 📍მისამართი: რუსთავი, ალექსანდრე პუშკინის 2, კაფე ასკილი ☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 📞 558545525 📞 555191363
სრულად ნახვა
🗓 - 9 ნოემბერი
⏳ - 10:00
სრულად...
✨ 9 ნოემბერს აზროვნების აკადემიის რუსთავის საკვირაო სკოლაში 5-17 წლის მოზარდებისთვის გაიმართება გაცნობითი სახის ღია გაკვეთილები! 🎯 შეხვედრებს გაუძღვებიან ლიტერატურის პედაგოგი ლიკა ჩხაიძე და ფსიქოლოგი დავით ანდღულაძე 🎯 ღია გაკვეთილები: ✅ 5-6 წლის ბავშვთა ჯგუფისთვის: 📅 10:00 ✅ 7-8 წლის ბავშვთა ჯგუფისთვის: 📅 12:00 ✅ 9-11 წლის ბავშვთა ჯგუფისთვის: 📅 14:00 ✅ 12-14 წლის ბავშვთა ჯგუფისთვის: 📅 16:00 ✅ 15-17 წლის ბავშვთა ჯგუფისთვის: 📅 18:00 📌 მისამართი: პუშკინის 2, კაფე ასკილი ☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით: 🔸 555 191363
სრულად ნახვა
🗓 - 21 სექტემბერი
⏳ - 10:00
სრულად...
✨ თბილისის აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლა 21 სექტემბერს ახალ სასწავლო წელს იწყებს! 🔰 მონაწილეები ნაწილდებიან ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: ✔ 5-6 ✔ 7-8 ✔ 9-10 ✔ 10-11 ✔ 12-14 ✔ 15-17 🔰 პროექტი აერთიანებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას: ფსიქოლოგიას, მხატვრულ ლიტერატურას, არტ-პედაგოგიკას და ანალიტიკურ აზროვნებას. მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას. 📚 📖 მხატვრული ლიტერატურის პროგრამის ფარგლებში ბავშვები ეცნობიან ასაკისთვის შესაბამის ლიტერატურას, მსჯელობენ ტექსტებზე და იხილავენ მათში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებს. ✅ პროგრამები თემატიკისა და მიდგომების თვალსაზრისით იცვლება ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კურსი დატვირთული იქნება ზღაპრებით, იგავებით, მითებით (შესაბამის ასაკში), კლასიკური თუ თანამედროვე მხატვრული ნაწარმოებებით, ასევე ფილოსოფიური ტექსტებითა და საკითხებით უფროს ასაკობრივ კატეგორიაში. ✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება. 📚 ლიტერატურის მიმართულებით შეხვედრებს უძღვებიან: მწერალი, კინოსცენარისტი გურამ მეგრელიშვილი, ლიტერატურათმცოდნეები მარიტა კაპანაძე და ლიკა ჩხაიძე. 💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება...) მეგობრულ, თავისუფალ გარემოში თანატოლები ერთმანეთს აზრებსა და გამოცდილებას უზიარებენ. ✅ ფსიქოლოგიის შეხვედრებს უძღვებიან: ფსიქოლოგები მარინა კაჭარავა, დავით ანდღულაძე, ნინო ბუაძე. 💡 არტ-პედაგოგიკის მიმართულება ითვალისწინებს ბუნებისმეტყველებისა და ხელოვნების საკითხების ბავშვისათვის გასაგები, მარტივად აღსაქმელი მეთოდებით მიწოდებას, თამაშით სწავლებას. 🔰 არტ-პედაგოგიკის შეხვედრებს უძღვება პედაგოგი ია ჩიკვაიძე. 📚 ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე. მოზარდები შეძლებენ გამიჯნონ ობიექტური ვითარების ამსახველი ფაქტორები და სუბიექტური დამოკიდებულებები, პირადი მოტივები, ემოციური მიდგომა.  კურსი შეიცავს პროცესებისა და მოვლენების ანალიზის უნარ-ჩვევების მართვას; გადაწყვეტილებების მიღებისა და ალტერნატივების მართვას მოზარდებში; კომუნიკაციებისა და ურთიერთობების მართვას, დროის მართვას და თვითრეალიზაციის დაგეგმვას წარმატების მიღწევის უნარ-ჩვევების მიმართულებით; მიზნების დასახვას მოზარდებში, თვითწარდგენას. 🔰 ანალიტიკური აზროვნების კურსს უძღვება საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტი, ანალიტიკოსი არჩილ გამზარდია 🔹 მოსწავლეებს აქვთ პერიოდული შეხვედრები მოწვეულ სტუმრებთან, ლიტერატორებთან, ფსიქოლოგებთან, საინტერესო ადამიანებთან ხელოვნების სხვადასხვა დარგიდან. 🔰 აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე აზრთა გაცვლა-გამოცვლის, გამოცდილების გაზიარებისა და ინტერაქციისათვის. 📅 შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთხელ. ⏳ შეხვედრის ხანგრძლივობა - 2სთ (5-6, 7-8 ასაკისათვის 1 საათი და 40 წუთი). ⏳ პროგრამის ხანგრძლივობა - 9 თვე 🔖 კურსის საფასური - თვე (4 შეხვედრა - 8 საათი) - 145 ლარი. 🔖 ერთიანი გადახდის შემთხვევაში - 985 ლარი (9 თვე) 🔖 მოქმედებს საქართველოს ბანკის ერთწლიანი 0%-იანი განვადება - თვეში 85 ლარი. 🔖 დედმამიშვილების მონაწილეობის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება. 📌 მისამართი: იოსებიძის 57 ☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 🔸 555 599 391
სრულად ნახვა
🗓 - 21 სექტემბერი
⏳ - 10:00
სრულად...
✨ 21 სექტემბრიდან აზროვნების აკადემიის ქუთაისის საკვირაო სკოლაში ახალი სასწავლო წელი იწყება! 💡 საკვირაო სკოლაში არის სივრცე ანალიტიკური აზროვნების, თვითშემეცნების და შემოქმედებითი უნარების განსავითარებლად. 🔰 მონაწილეები ნაწილდებიან ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: ✔ 5-6 ✔ 7-8 ✔ 9-10 ✔ 10-11 ✔ 12-14 ✔ 15-17 🔰 საკვირაო სკოლაში იქნება შემდეგი მიმართულებები: 📚 მხატვრული ლიტერატურა; 💡 ფსიქოლოგია; 💡 არტ-პედაგოგიკა; 📚 ფილოსოფია და ანალიტიკური აზროვნება 🎯 მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას. 📚 📖 მხატვრული ლიტერატურის პროგრამის ფარგლებში ბავშვები გაეცნობიან ასაკისთვის შესაბამის ლიტერატურას, იმსჯელებენ ტექსტებზე და განიხილავენ მათში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებს. ✅ პროგრამები თემატიკისა და მიდგომების თვალსაზრისით იცვლება ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კურსი დატვირთული იქნება ზღაპრებით, იგავებით, მითებით (შესაბამის ასაკში), კლასიკური თუ თანამედროვე მხატვრული ნაწარმოებებით, ასევე ფილოსოფიური ტექსტებითა და საკითხებით უფროს ასაკობრივ კატეგორიაში. ✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება. 💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება...) მეგობრულ, თავისუფალ გარემოში თანატოლები ერთმანეთს აზრებსა და გამოცდილებას უზიარებენ. ✅ ფსიქოლოგი თითოეული პრობლემის გამომწვევ მიზეზებსა და გამკლავების გზებზე მოზარდთათვის გასაგები ენით საუბრობს. 💡 არტ-პედაგოგიკის მიმართულება ითვალისწინებს ბუნებისმეტყველებისა და ხელოვნების საკითხების ბავშვისათვის გასაგები, მარტივად აღსაქმელი მეთოდებით მიწოდებას, თამაშით სწავლებას. 📚 ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე. ლოგიკური აზროვნებისა და საკუთარი აზრის სწორად არგუმენტაციის უნარი.  კურსის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან სხვადასხვა ფილოსოფოსთა ნააზრევს, მხატვრულ ტექსტებს, გაეცნობიან ფილმებს. იმსჯელებენ წამოჭრილ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც მათ ზოგად განათლებასა და მსოფლმხედველობას მნიშვნელოვნად გააფართოვებს. 🔰 აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე ანალიტიკური აზროვნების, თვითშემეცნების და შემოქმედებითი უნარების განსავითარებლად. 💠 შეხვედრებს თბილისიდან მოწვეული პედაგოგები გაუძღვებიან: ✔ ფსიქოთერაპევტი - დავით ანდღულაძე. ✔ ფსიქოლოგი ნინო ელბაქიძე ✔ არტ-პედაგოგი - ია ჩიკვაიძე. ✔ ლიტერატორები: მარიტა კაპანაძე, გურამ მეგრელიშვილი. ✔ ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების პედაგოგი: ფილოსოფოსი დაჩი ფაჩულია. 📅 შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთხელ - შაბათს ან კვირას. ⏳ შეხვედრის ხანგრძლივობა - 2სთ (5-6, 7-8 ასაკისათვის 1 საათი და 40 წუთი). ⏳ კურსის ხანგრძლივობა - 9 თვე. 🔖 საკვირაო სკოლის საფასური - თვე (4 შეხვედრა) 145 ლარი. 🔖 ერთიანი გადახდის შემთხვევაში - 985 ლარი (9 თვე) 🔖 მოქმედებს საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადება (12 თვე) - თვეში 85 ლარი. 🔖 დედმამიშვილების მონაწილეობის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება. ☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 👉 555 599 391;
სრულად ნახვა

საკვირაო სკოლა

საკვირაო სკოლა ბათუმში

🗓 - 21 სექტემბერი
⏳ - 10:00
სრულად...
✨ 21 სექტემბრიდან აზროვნების აკადემიის ბათუმის საკვირაო სკოლაში ახალი სასწავლო წელი იწყება ! 💡 საკვირაო სკოლაში იქმნება სივრცე ანალიტიკური აზროვნების, თვითშემეცნების და შემოქმედებითი უნარების განსავითარებლად. 🔰 მონაწილეები ნაწილდებიან ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: ✔ 5-6 ✔ 7-8 ✔ 9-10 ✔ 10-11 ✔ 12-14 ✔ 15-17 🔰 საკვირაო სკოლაში იქნება შემდეგი მიმართულებები: 📚 მხატვრული ლიტერატურა; 💡 ფსიქოლოგია; 💡 არტ-პედაგოგიკა; 📚 ფილოსოფია და ანალიტიკური აზროვნება 🎯 მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას. 📚 📖 მხატვრული ლიტერატურის პროგრამის ფარგლებში ბავშვები გაეცნობიან ასაკისთვის შესაბამის ლიტერატურას, იმსჯელებენ ტექსტებზე და განიხილავენ მათში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებს. ✅ პროგრამები თემატიკისა და მიდგომების თვალსაზრისით იცვლება ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. კურსი დატვირთული იქნება ზღაპრებით, იგავებით, მითებით (შესაბამის ასაკში), კლასიკური თუ თანამედროვე მხატვრული ნაწარმოებებით, ასევე ფილოსოფიური ტექსტებითა და საკითხებით უფროს ასაკობრივ კატეგორიაში. ✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება. 💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება...) მეგობრულ, თავისუფალ გარემოში თანატოლები ერთმანეთს აზრებსა და გამოცდილებას უზიარებენ. ✅ ფსიქოლოგი თითოეული პრობლემის გამომწვევ მიზეზებსა და გამკლავების გზებზე მოზარდთათვის გასაგები ენით საუბრობს. 💡 არტ-პედაგოგიკის მიმართულება ითვალისწინებს ბუნებისმეტყველებისა და ხელოვნების საკითხების ბავშვისათვის გასაგები, მარტივად აღსაქმელი მეთოდებით მიწოდებას, თამაშით სწავლებას. 📚 ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე. ლოგიკური აზროვნებისა და საკუთარი აზრის სწორად არგუმენტაციის უნარი.  კურსის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან სხვადასხვა ფილოსოფოსთა ნააზრევს, მხატვრულ ტექსტებს, გაეცნობიან ფილმებს. იმსჯელებენ წამოჭრილ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც მათ ზოგად განათლებასა და მსოფლმხედველობას მნიშვნელოვნად გააფართოვებს. 🔰 აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე ანალიტიკური აზროვნების, თვითშემეცნების და შემოქმედებითი უნარების განსავითარებლად. 💠 შეხვედრებს თბილისიდან მოწვეული პედაგოგები გაუძღვებიან: ✔ ფსიქოთერაპევტი - დავით ანდღულაძე. ✔ ფსიქოლოგი ნინო ბუაძე. ✔ არტ-პედაგოგი - ია ჩიკვაიძე. ✔ ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების პედაგოგი: ფილოსოფოსი დაჩი ფაჩულია. 📅 შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთხელ - შაბათს ან კვირას. ⏳ შეხვედრის ხანგრძლივობა - 2სთ (5-6, 7-8 ასაკისათვის 1 საათი და 40 წუთი). ⏳ კურსის ხანგრძლივობა - 9 თვე. 🔖 საკვირაო სკოლის საფასური - თვე (4 შეხვედრა) 145 ლარი. 🔖 ერთიანი გადახდის შემთხვევაში - 985 ლარი (9 თვე) 🔖 მოქმედებს საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადება (12 თვე) - თვეში 85 ლარი. 🔖 დედმამიშვილების მონაწილეობის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება. 📌 მისამართი: სასტუმრო ჰილტონი, რუსთაველის 40. ☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 👉 555 599 391;
სრულად ნახვა
მეტი