აზროვნების აკადემიის Online საკვირაო სკოლა

Showing the single result

✨ აზროვნების აკადემია 10-17 წლის მოზარდებისათვის Online საკვირაო სკოლას იწყებს!

🎯 აზროვნების აკადემია უკვე მესამე სასწავლო წელია საკვირაო სკოლის სხვადასხვა პროგრამას თბილისისა და საქართველოს 3 რეგიონებში – ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში.

💠შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ცხადია, სასწავლო პროცესი დროებით შეჩერებულია. ამიტომაც აზროვნების აკადემია ქმნის საკვირაო სკოლის ახალ პლატფორმას ინტერნეტ სივრცეში.

🔰 საკვირაო სკოლის პროგრამა აერთიანებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას: ფსიქოლოგიას, მხატვრულ ლიტერატურას, ფილოსოფიას და ანალიტიკურ აზროვნებას. მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას.

📚 📖 მხატვრული ლიტერატურის პროგრამის ფარგლებში ბავშვები ეცნობიან ასაკისთვის შესაბამის ლიტერატურას, მსჯელობენ ტექსტებზე და იხილავენ მათში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებს.

✅ შეხვედრების მიზანია, მოზარდმა შეძლოს ნაწარმოებებში ასახული პრობლემატიკის აღქმა-გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, მხატვრულ ტექსტთან დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსიური მიდგომა, მოზარდის წიგნთან დაახლოება, ტექსტებთან საინტერესო, სახალისო, სიღრმისეული მიდგომის ჩამოყალიბება.

💡 ფსიქოლოგიის მიმართულება კომპლექსური კურსია მოზარდებისათვის, ფსიქოლოგთან ერთად ჯგუფი განიხილავს აქტუალურ, მათი ასაკისთვის საინტერესო, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხს (სირთულეების დაძლევის გზები, ემოციების მართვა, კომპლექსები, ფობიები, კომუნიკაციის პრობლემები, თვითშეფასება, ინტერნეტ დამოკიდებულება…).

📚 ფილოსოფიის და ანალიტიკური აზროვნების კურსი მოზარდებისათვის ორიენტირებულია ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბება – განვითარებაზე. ლოგიკური აზროვნებისა და საკუთარი აზრის სწორად არგუმენტაციის უნარი.

🔹 კურსის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან სხვადასხვა ფილოსოფოსთა ნააზრევს, მხატვრულ ტექსტებს, გაეცნობიან ფილმებს. იმსჯელებენ წამოჭრილ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც მათ ზოგად განათლებასა და მსოფლმხედველობას მნიშვნელოვნად გააფართოვებს.

⏳ შეხვედრის ხანგრძლივობა – 1 საათი და 30 წუთი.

ყოველთვიურად გადახდის შემთვევაში – 125₾

☎ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 555545525

რეგისტრაცია